Liên hệ

Thông tin liên hệ

Tên công ty : Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Sky

Trụ sở: 117C Yên Thế, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CS1: 340 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CS2: 29 Trần Lê, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CS3: Lô 14 ĐT605, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: 0935111014

Website: https://phongnetdanang.com

Email: info@phongnetdanang.com